Vào hôm khi thần chết đến gõ cửa, anh sẽ lấy gì biếu hắn, hở anh?

Ồ, tôi sẽ đặt trước mặt khách cốc rượu đời mình tràn đầy – tôi sẽ chẳng chịu để khách ra đi tay không.

Lúc năm tháng đời tôi khép lại, khi thần chết đến gõ cửa mời đi, tôi sẽ đặt trước mặt hắn tất cả trái nho thơm dịu của những ngày mùa thu, những đêm mùa hè, những gì kiếm được, những gì chắt chiu trong suốt cuộc đời cực nhọc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.