Một chút cát bụi cũng có thể che tín hiệu của em khi anh không hiểu được ý nghĩa của nó.

Nhưng giờ đây anh đã khôn ngoan hơn, anh đọc được điều trước kia chưa biết.

Nó được tô màu trong những cánh hoa; sóng chiếu lấp lánh nó trong bọt nước; những ngọn đồi nâng cao nó trên đỉnh của chúng.

Trước kia, anh quay mặt khỏi em, vì thế anh đọc những bức thư xô lệch và không hiểu được ý nghĩa của chúng