Hắn xem vũ khí của hắn như Thần, như Thánh
Khi vũ khí của hắn thắng thì chính bản thân hắn đã bị đánh bại rồi


Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)