Ôi giá mà tôi giữ được một điều bí mật, giống như mưa không toả ra trong mây mùa hè - giá mà tôi có thể lang thang cùng một điều bí mật trong im lặng
Ôi giá mà tôi có được một ai đó thì thầm, nơi dòng nước chầm chậm trôi dưới hàng cây ngủ lơ mơ trong ánh mặt trời
Sự im lặng của buổi tối dường như là sự mong đợi một bước chân, và người đã hỏi tôi bởi vì đâu mà nước mắt tôi rơi
Tôi không thể dẫn ra lý do vì sao tôi khóc, vì đó là một bí mật đang còn phong kín trong tôi


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)