Hỡi Sắc đẹp, hãy tự tìm mình trong tình yêu
chứ không phải trong những lời nịnh hót
của chiếc gương soi


Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)