Ánh sáng nô đùa trong đám lá xanh
như một đứa bé trần truồng
may mắn không biết rằng
con người có thể giả dối


Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)