"Chúng tôi, những chiếc lá rì rào
Chúng tôi có tiếng nói để trả lời bão táp
Còn anh là ai mà im lặng nhường kia?"
"Tôi chỉ là một đoá hoa thôi"


Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)