Anh là gì, anh không nhìn thấy được
Cái anh nhìn thấy được chỉ là cái bóng của anh thôi


Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)