Ôi Sakhi, nỗi buồn của tôi là vô tận
Tháng Tám đến chất đầy những đám mây báo mưa và nhà tôi hoang vắng
Bầu trời gầm gừ bão tố, đất đai lầy lội trong mưa, người yêu tôi ở xa, và trái tim tôi đớn đau ứa lệ
Những người kiêu ngạo nhảy múa, thay cho những đám mây sôi ùng ục và những con ếch kêu ộp ộp
Đêm dày đặc bóng tối hắt ra sấm sét
Vidyapati hỏi, "Thiếu nữ ơi, bạn đã trải qua bao nhiêu ngày đêm vắng vị chúa tể của mình?"


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)