Bạn ơi, xin đừng ngần ngại
Hãy bước chân xuống mặt đất khô cằn
Chớ tìm mộng trong bóng đêm mờ tỏ
Trời đang sắp có những cơn dông tố
Chớp sáng đập vào giấc ngủ chúng ta
Hãy bước xuống cuộc đời thường
Tấm mạng ảo mộng bị xé toang
Hãy đến náu bên trong
những bức tường đá ráp


Nguồn: Thơ, Rabindranath Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)