Bãi sa mạc hùng vĩ đang cháy lên bởi tình yêu của một ngọn cỏ đầu lắc lư, vừa cười, vừa vỗ cánh bay xa


Nguồn: Thơ Tago, Đào Xuân Quý dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)