Cõi đời dứt bỏ chiếc mặt nạ rộng to trước người yêu mến nó
Nó trở nên bé nhỏ như một lời ca
như một chiếc hôn của vĩnh cửu


Nguồn: Thơ Tago, Đào Xuân Quý dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)