Hỡi những nghệ sĩ lang thang bé nhỏ trên cõi đời này, xin hãy lưu lại dấu chân trong lời nói của tôi


Nguồn: Bầy chim lạc (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)