Bài hát của cha sẽ tìm thấy tiếng nhạc quanh con, con yêu quý, như những cánh tay tình yêu thân ái,
Bài hát của cha sẽ chạm vào trán con như nụ hôn cầu phúc.

Khi con ở một mình, nó sẽ ngồi xuống bên con, thầm thì vào tai con.
Khi con trong đám đông, nó sẽ che chắn cho con một cách dửng dưng.

Bài hát của cha sẽ như đôi cánh trong giấc mơ con, chở trái tim con tới những bến bờ chưa biết.

Như ngôi sao trung thành đậu ở trên đầu khi đêm đen phủ xuống con đường con bước.

Bài hát của cha sẽ ngồi lại trong đồng tử mắt con, sẽ đưa ánh nhìn của con tới tận cùng mọi vật.

Và khi tiếng nói của cha đã câm lặng trong cõi chết, bài hát của cha sẽ vẫn cất lên trong trái tim đang sống của con.