Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
Tạo ngày 25/08/2017 11:25, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/08/2017 11:31 bởi THUÝ NGUYỄN thơ CỔNG LÀNG, số lượt xem: 190
Hồi bằng lăng mới nở
Tôi yêu mầu lá xanh
Bởi mầu thiên nhiên ấy
Giống như mầu áo anh .
Phải chăng sắc mầu xanh ?
giống tình yêu hi vọng
Cuốn hồn tôi mơ mộng
Lay động trái tim hồng .
Đường dài lắm gai chông
Sóng gập nghềnh vất vả
Lá nhuộm mầu nắng ngả
cuốn theo gió xa cành .
Trời đất còn chuyển xoay
Hoa giữ mầu tinh khiết
Nở ngàn lần không tiếc
Tím biếc mầu thuỷ chung.
Thuý Nguyễn


.