15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 21:39

飲馬長城窟

遊客長城下,
飲馬長城窟。
馬嘶聞水腥,
為浸征人骨。
豈不是流泉,
終不成潺湲。
洗盡骨上土,
不洗骨中冤。
骨若比流水,
四海有還魂。
空流嗚咽聲,
聲中疑是言。

 

Ẩm mã Trường Thành quật

Du khách Trường Thành hạ,
Ẩm mã Trường Thành quật.
Mã tê văn thuỷ tinh,
Vị tẩm chinh nhân cốt.
Khởi bất thị lưu tuyền,
Chung bất thành sàn viên.
Tẩy tận cốt thượng thổ,
Bất tẩy cốt trung oan.
Cốt nhược tỉ lưu thuỷ,
Tây Hải hữu hoàn hồn.
Không lưu ô yết thanh,
Thanh trung nghi thị ngôn.

 

Dịch nghĩa

Du khách (xuống ngựa) dưới Trường Thành
Cho ngựa uống nước ở hang núi
Ngựa hí khi ngửi mùi tanh trong nước
Vì có xương chiến binh ngâm trong đó
Bởi không phải dòng suối
Nên nước không chảy được
Chỉ xoá sạch đất bụi bám vào xương
Không thể tẩy hết nỗi oan khuất của người chết
Nếu xương nằm trong dòng nước chảy
Đến Tây Hải hồn sẽ trở về
Chỉ văng vẳng những âm thanh tức tưởi
Hình như có tiếng người trong những âm thanh đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường Thành du khách dừng chân
Cho ngựa uống nước ở gần hang sâu
Bỗng ngựa hí lớn ngẩng đầu
Ngửi mùi thoang thoảng tanh hôi xương người
Ở đây hang núi nước tù
Không là con suối nước trôi xuôi dòng
Xoá đi đất cát rêu rong
Làm sao xoá đến tận cùng oan khiên
Nếu dòng chảy tận hải biên
Hồn ra Tây Hải, linh thiêng quay về
Âm thanh tức tưởi cõi mê
Hình như vang vọng não nề tiếng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khách xuống ngựa Trường Thành
Hang núi ngựa uống nước
Ngựa hí ngửi mùi tanh
Xương chiến binh trong nước.
Không phải mạch suối xanh
Nước không sao chảy được.
Nước xóa sạch bụi xương
Vẵn còn vương oan khuất .
Nếu nước xương thông thương
Tây Hải hồn trở ngược
Vẳng âm thanh tức tưởi
Lẫn tiếng người nỉ non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời