Nay đêm gì khắp nhà đèn sáng
Đàn múa ca lấp loáng thoa vàng
Thoảng thơm tay áo ráng hồng
Bàn tay ngọc muốn chín tầng vươn bay
Vòng rung theo bước mây nhè nhẹ
Tám chuông hoà khe khẽ nghe kêu
Hoa mềm ngọc dịu yêu kiều
Uyển chuyển cùng nhịp thấp cao phách đàn
Theo thế ngồi đứng lên rùa hạc
Cổ vươn dài chẳng khác ly long
Minh châu bốn góc chuyển vòng
Thướt tha chụm lại sóng hồng sen tươi
Điệu ca múa nhịp thôi dồn dập
Đôi én hồng khuất lớp màn buông
Mồ hôi son phấn ửng hồng
Ánh trăng sáng trắng trên không ảo huyền
Khách ngồi đây từ Yên, Triệu đến
Hứng rượu lên mười chén cạn ngay
Chén mời đành chịu Ngô tài
Chỉ biết cầm bút vẩy bài từ chương
Khúc đáp lại trên vuông lụa trắng
Chàng Tầm Dương thanh hứng kém đâu
Tầm Dương lệ chẳng đủ đau
Sao bằng cuồng bút phong lưu Ngô tài

tửu tận tình do tại