Lá như lá bồ non xanh thắm
Thân như nhiều lớp gấm quấn quanh
Nếu mi chịu lột ngàn lần
Tự nhiên ý khí bay nhanh lên trời

tửu tận tình do tại