15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2020 19:39

Mấy hôm nay biển thở dài
mới hay em bệnh đã vài bốn hôm

Hèn chi biển cứ bồn chồn
cứ nghe gió thổi lạnh luồn trong da

Thôi em chuyển bệnh sang ta
để ta cảm hết khỏi ngà ngật em

Để em má đỏ môi mềm
mát trong veo mái tóc huyền chớm vai

Ta về lấy bệnh làm vui
nghe trong da thịt có mùi hương em!


Nguồn: Thơ Từ Thế Mộng, NXB Văn nghệ, 2007