15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/02/2008 07:08 bởi Vanachi
Vợ của Từ Quân Bảo 徐君寶 đời Tống mạt, người Nhạc Châu (nay thuộc Nhạc Dương, Hồ Nam), bị tướng Nguyên bắt lên Hàng Châu. Tướng Nguyên nhiều lần muốn làm nhục nhưng nàng đều trốn tránh được. Một sớm, tướng Nguyên muốn dùng vũ lực cưỡng ép, nàng nói muốn tế chồng đã mất. Tướng Nguyên chấp thuận, nàng đốt hương, lễ bái, quay mặt về hướng nam khóc, đề lên vách tường một bài từ theo điệu Mãn đình phương, rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn.

 

Tuyển tập chung