Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 11/10/2013 20:48 bởi Vanachi
Từ Phủ 徐俯 (1075-1141) tự Sư Xuyên 师川, hiệu là Đông Hồ cư sĩ 東湖居士, người Phân Minh, Hồng Châu (nay là huyện Tu Thuỷ, tỉnh Giang Tây). Ông là cháu ngoại Hoàng Đình Kiên, từng làm học sĩ điện Đoan Minh, thiêm thư khu mật viện, quyền tham tri chính sự.