Những cánh cò quê ngoại
Bay lả trên cánh đồng
Trắng như ngày tháng cũ
Về đọng giữa hư không

Con sông Trà quê ngoại
Mùa này nước cạn dòng
Bên này lô nhô cát
Bên kia mấy lạch sông

Ơi Quảng Ngãi thân thương
Núi không cao vời vợi
Dáng hiền ngồi mong đợi
Mà khắc khoải, ngóng trông

Thiên Ấn khắc ghi lòng
Duyên vạn đời Trà Khúc
Mây trên đầu Thiên Bút
Vẽ muôn ngọn phù vân

Nắng trên quê hương mẹ
Xua bớt nỗi lạnh lòng
Xuân đang về gần quá
Nhánh mai cười bên song...


02/01/2011