Là mùa tôi không mong đợi
Mà sao em vẫn cứ về?
Xuân gánh nỗi gì nặng thế
Bàng hoàng đậm cả cơn mê!

Xuân là niềm vui, ánh sáng
Ước mơ của bao tâm hồn
Chỉ riêng tôi chạnh lòng buồn
Là tôi. Em nào có lỗi!

Không mong mà em vẫn tới
Thì đừng buồn nữa tôi ơi!
Xuân này là mùa xuân mới
Thả cho niềm cũ tung, rơi...


(26/01/2010)