Có những câu hát được hát ra
Mà chắc gì người ta nghĩ về lời của bài hát?
Chỉ là mượn ý nhạc
Thả hồn mình cho trôi...

Không biết rồi bao nỗi buồn có xuôi
Bao uẩn khúc có tan trong men rượu?
Có quên được? Hay chỉ là gượng gạo
Giả vờ quên mà lòng cứ cuộn đau?

Nếu đã dành gian dối cho nhau
Có lẽ chẳng phương thuốc nào giải được
Người đàn bà có ngồi mà đếm ngược
Thời gian cũng chẳng trôi mau...

Nếu buồn thì em cứ hát theo
Nhưng đừng say, đừng mượn rượu xoá sầu
Hơi rượu tan, nỗi sầu nguyên vẹn đó

Hãy tập thả nỗi lòng vào trong gió
Vào biển khơi, có thể sẽ hay hơn
Gió thay ta mà khóc, mà hờn
Và nỗi buồn sẽ hoà tan trong tận cùng biển mặn...


19/11/2010