Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 08/12/2009 00:25

Cho tôi một chút bình yên
Như là ân điển của miền bão giông...
Phút trong lòng chợt rỗng không
Là tôi đang giữa mùa đông chính mình!

Cho tôi cất một chữ tình
Vào trong thu cũ, bóng hình sớm phai
Tôi không còn nói yêu ai
Người đi-bóng ngã, đêm dài-chóng qua...

Cho tôi mai sẽ lạ xa
Người dưng thì cũng vẫn là người dưng!
Lòng ơi! Chớ có rưng rưng
Tim ơi! Bặt tiếng, xin đừng kêu lên!

Cho tôi cười để tìm quên
Ngàn buồn đổi lấy một an nhiên này...


(01/12/2009)