Thu dẫu đang tàn, lá vẫn rơi
Chiều nay gió nhẹ ghé bên trời
Dìu dịu chút hương mùa quyến luyến
Áo cũ người xưa mang ra phơi...

Thu dẫu rồi xa, người rồi xa...
Bến vắng, thuyền trôi nước lững lờ
Ai đem thương nhớ mà gieo vạ
Sương chiều thấp thoáng nẻo đường thơ...

Có nỗi buồn chi mà xao xác?
Se se chút lạnh buổi giao mùa
Hay bởi tàn thu nhiều man mác
Nên nắng cuối chiều chợt lưa thưa...


25/10/2010