Nếu một mai em bỗng thấy buồn
Dẫu chỉ vu vơ
Vì trời chợt mưa, chợt nắng
Hay chỉ tình cờ con ve bặt tiếng
Tôi cũng chân thành chia nỗi buồn em

Nếu một mai, bất chợt... em quên
Cả tuổi thơ ngây, bao bè bạn cũ
Quên lối về
Quên cửa thành xưa rêu phủ
Lặng lẽ bên đời... tôi sẽ chờ em.

Quá khứ giờ khép lại, ngủ yên
Em về đâu? Trong dịu êm hay quay cuồng bão tố?
Dù hạnh phúc hay đớn đau
Tôi vẫn hoài trăn trở
Góc sâu thẳm tâm hồn, tôi mãi cùng em.


Tháng 7/1995