Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 10/12/2014 14:58

Thương nỗi lòng ai đó
Ký thác vào nơi tôi...
Viết dăm bài cho họ
Mong khối hờn sẽ trôi...

Dịu lòng đi, em hỡi
Đừng để mình phải đau
Mắt đừng tuôn lệ máu
Hồn đừng rơi vực sâu...

Tôi biết là không dễ
Khi đã gánh hận sầu
Nhưng em ơi chớ để
Mình chìm giữa đêm thâu...

Viết lòng em ra thế
Mà hồn tôi tê đau...


06/12/2010