Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/01/2017 15:00

Lâu không vào facebook
Bạn: đã thành bạn người
Cỏ mọc xanh rì đất
Nhện giăng đầy khắp nơi...

Lâu, không làm thơ nữa
Câu chữ sinh biếng lười
Ườn mình trong góc tối
Bặt câm cả tiếng đời

Lâu, cõi lòng mốc thếch
Áo tình không ai phơi
Trong ngoài đều bạc phếch
Cơn gió lùa, tả tơi...

Xanh, hường, cam, tím, lục...
Sắc màu chừng xa xôi
Bao âm thanh rộn rã
Ngoảnh mặt, quay lưng rồi!

Lâu, ghé vào facebook
Viết dăm dòng chơi vơi
Đóng cửa thì không nỡ
Thôi đành cứ thế thôi...


18/11/2016