Cô nguyệt ý

Tai nào lắng
Ánh treo nghiêng
Bồi hồi u uẩn dạ triền miên
Sương sa trăng đối Nguyệt
Lá khóc ngoài hiên
Muôn thuở chênh vênh vạn cổ miền.

Tĩnh dạ tứ
Ý yên đêm
Cùng trăng với bóng tựa thần tiên (*)
Nguôi ngoai lòng mặc khách
Nụ nở điềm nhiên
Cười mỉm thiên thu mọi kiếm tìm.

… Như một nỗi đời riêng…


(Ngẫu cảm 24.9.2010)

(*) Mượn ý “Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân. “ (Lý Bạch: Nguyệt hạ độc chước kỳ 1)

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)