Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc: Văn Đình
Hoà âm: Viết Cường
Ca sĩ: Hữu Quang

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"