Ngày qua
Ngày qua lá còn xanh
Cỏ dưới chân vẫn mềm
Ngày mai dài phố vắng
Đâu còn dấu chân chim

Ngày qua nắng lung linh
Cánh hồng xanh còn nở
Lá đầu cành gió lay
Bên trời em có nhớ

Ngày mai em về đó
Bạc sờn áo lụa là
Nhìn con thuyền không đỗ
Lạc giữa ngày phong ba

Ngày mai lá mãi xa
Cành khô không còn gió
Lãng du mưa ngoài trời
Trên ngọn sóng bơ vơ.
     Thuỷ Mai

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông