Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 08/08/2010 03:47

Cuối mùa
Hạ xám
Vì đâu?

Không anh
Nên nắng
Nhạt mầu
Phải chăng?

Đường xưa
Trời đổ mưa
Giăng

Chia xa
Ai nỡ mà ngăn
Giọt buồn

Chiều nay
Mưa rỉ rả
Buông

Chiều nay
Huế cũng như
Dường
Xám hơn...


(02/8/2010)