VỀ VỚI LẶNG YÊN
Bây giờ tôi với lặng yên
Làm con sông chảy lạc miền ngoài kia
Lặng yên nắng nhạt chiều về
Hoàng hôn cô đọng,bốn bề không đi
tôi nào đâu với đam mê
Trước bao la trước bến bờ viễn vông
Lặng yên con sóng bềnh bồng
Lặng yên đến với mênh mông cõi buồn
Lặng yên tùng giọt mưa tuôn
Lặng im chớp mắt nâu buồn của ai
Bao dung giọng nói,câu cười
Với người tôi với một trời lặng yên.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông