Con đường cũng bơ vơ
Dạo người xa, xa Huế
Mảnh vườn xưa quạnh quẽ
Thôi những chiều ngóng trông

Sóng xao động lòng sông
Nước duềnh lên ngập ngụa
Vòi vọi tìm dấu hứa
Người đã quên thuở nào

Thôi, trả cho tình nhau
Bao sắc màu nồng đượm
Đóa bằng lăng nở muộn
Tím ngõ sầu miên man...


(06/6/2010)