Mưa rơi
Ngày âm u
Đủ cho buồn đọng lại
Tiếc buổi nắng vàng dạo ấy
Nhớ màu trời xanh, gió thoảng lay...

Mưa rơi
Mây xám giăng
Lá rùng mình sũng lạnh
Biết đến bao giờ mới tạnh?
Khô nỗi buồn trong những giọt Ngâu...

Thu đi
Mưa đang tiễn
Không chia ly vĩnh viễn
Mà sao nhuốm lắm vị buồn?
Giữa ban mai-lại đượm hoàng hôn!


(03/10/2009)