(Viết hộ cho lòng người...)

Người chỉ như là một thoáng
Mà sao nhung nhớ ngập đầy
Bóng ai nhoà sương lãng đãng
Để hồn dâng ngút cung mây?

Với anh, em là một thoáng
Mà trăm năm bỗng ngại ngần
Đông lạnh nhường cho nắng ấm
Hồng thắm nở bừng sắc xuân!

Có phải không em-một thoáng?
Tóc em vờn khẽ gió này
Tim anh bỗng khơi nhịp loạn
Không rượu mà lòng ngây say...

Em ơi, cứ là một thoáng
Chỉ xin đừng sớm phôi phai
Sương khói dù tan nhanh mấy
Nôi tình vẫn đợi em đây...


(02/4/2010)