Chỉ là một thoáng Huế
Bước qua đời ai kia
Có đọng hoài không nhỉ
Để mai mốt tìm về?

Một thoáng Huế dịu dàng
Sông nước buồn mênh mang
Đường quanh quanh Thành Nội
Có gieo niềm xốn xang?

Chỉ là thoáng Huế thôi
Người đi có bồi hồi?
Và ta, người đứng lại...
Đến bao giờ nguôi vơi?


(14/7/2010)