Mỗi vào Thu lại về
Những nụ - hồng - tim - vỡ
Gợi niềm riêng trăn trở
Chuyện tình yêu đã xa...

Mỏng manh một đời hoa
Buồn đau ai đành gởi?
Cỏ cây nào có lỗi!
Góp chút duyên với đời...

Những nụ hồng thắm tươi
Nào phải đâu lệ nhỏ!
Tigon đùa bên gió
Lòng nhẹ cùng nắng mai...


(17/8/08)