Con sóng ngầm mang buồn xô tới sóng
 Vui vùi chôn dưới cát,mộng Liêu trai!

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông