Tạm biệt nhé, Huế chào người, lặng lẽ
Một lần thôi đủ xao xuyến một đời
Sáng gió về khô giọt nước mắt rơi
Câu an ủi đang lưng chừng đâu đó...

Tạm biệt nhé, Huế dường như vời vợi
Có mênh mang tràn qua hạ đang trôi
Có nhớ nhung bất chợt ngập hồn ai
Câu lưu luyến, câu tạ từ, giã biệt!

Tạm biệt nhé, Huế gửi người, tha thiết
Có bâng khuâng, có thổn thức, bồi hồi...
Sông Hương cứ giả vờ như không biết
Chỉ âm thầm lờ lững mãi không thôi!


(15/7/2010)