Hôm nao nói tiếng tạ từ
Sài Gòn phút đã xa mờ
Nơi em!

Trở về Huế
Với chông chênh
Nội thành phố nhỏ
Người quen
Quen rồi!

Sáng nay
Nghe những ngậm ngùi
Hạ vàng
Như đã
Xa rời
Sáng nay!

Em buông
Buông hết
Gió bay

Thôi
Em về lại
Với ngày
Của em!


(25/7/2010)