Tình có là mưa bóng mây
Để lòng không dưng bỗng sợ
Bấp bênh trong nửa cuồng say
Nửa kia phập phồng tan vỡ?

Tình nếu là mưa bóng mây
Đừng gieo nhiều thêm nỗi nhớ
Ngàn hạt trong vắt giăng đầy
Là triệu triệu niềm trăn trở

Nếu đã là mưa bóng mây
Sao tình khi không thắm vội?
Cơn mưa theo mây mà tới
Rồi tan trong ánh mặt trời...

Nếu tình là mưa bóng mây
Lời yêu có đành trao gởi?
Người có thiết tha đón đợi
Hay yêu dấu cũng xa vời…

Tình như là mưa bóng mây
Ta như cũng vừa trắng tay…


(30/4/2010)