Sài Gòn nơi đó có vào thu?
Có chút sương lam giăng mờ góc phố?
Để mềm đi chút nỗi niềm nhung nhớ
Chút trở trăn về những ơ thờ...

Sài Gòn, nơi đó có mưa không?
Chiều đi qua hàng cây đứng âm thầm
Thu chưa đến làm sao mà thay lá?
Nên mỗi ngày thêm một chút trầm ngâm...

Sài Gòn, kỷ niệm nhạt nhoà chưa?
Lối cũ người qua...
Thoảng như chút giao mùa
Chỉ chừng đó, có chi lưu luyến nhỉ?
Sao cứ tần ngần trong từng ngọn gió đưa...


(24/8/2010)