Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc: Mộng Trang
Hòa âm: Eric Miller
Trình bày: Mộng Trang

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"