Phố đông?
Thì phố cứ đông
Riêng ta
Đứng lại
Bên dòng đời trôi...

Trông về nẻo ấy xa xôi
Dấu yêu khuất bóng
Chân trời quạnh hiu!
Mây vương
Chút ánh nắng chiều
Gió
Trào lên
Nỗi cô liêu
Sóng lòng

Trên tay-lặng ngắt-đóa hồng
Ngày tan trong mộng
Còn mong đợi gì
Thôi
Ta đứng lại
Người đi!


(11/7/2010)