Huế thương
Nghe những ngậm ngùi
Người xa
Gửi lại
Bồi hồi
Thiết tha...

Trường Tiền
Buổi ấy
Ai qua
Chừ còn lưu vết...
Phượng
Hoa còn nồng!

Ngự Bình
Vẫn đó
Xanh thông
Tiếng ru thầm thĩ
Gió lồng vào tim

Hương Giang
Sóng nước dịu êm
Sáng nay sóng sánh
Nỗi đêm hôm nào...

Người đi
Huế vẫy tay chào
Cả kinh thành cổ
Bỗng xao xác lòng!


(19/7/2010)