Mưa gõ những giọt trầm
Vai mùa đông buốt lạnh
Rung ngân lời buồn thánh
Gởi cho ngày vui xưa

Không phải tại tiếng mưa
Chỉ là đông nức nở?
Lạnh ngấm vào hơi thở
Một thoáng mắt cay, mờ...

Mưa gõ những giọt trầm
Khung thời gian chợt ảo
Rùng mình nghe gió xáo
Chuông chiều về ru, đưa...

Không phải tại tiếng mưa
Gợi lên cung đàn nhớ
Chỉ gió luồn qua cửa
Khơi chút chi tình cờ...


18/12/2013