Đôi khi mình chán thơ
Nhiều lúc thơ chán mình
Thôi thì cứ im tiếng
Lòng qua nỗi chênh vênh...

Đôi khi ngày bặt tiếng
Cánh chim ngơ ngác buồn
Hoàng hôn về quá muộn
Đêm chực chờ ngõ hoang...

Ngọn gió chiều bâng khuâng
Buông câu ru lấp lửng
Góc trời tây nắng ửng
Chút luyến lưu ánh ngày...


27/11/2010