Thơ lục bát biết ngắt dòng là đổi mới là phá cách: là khi nội dung có sự tách biệt, tuy nhiên bài có những câu k cần ngắt dòng! Tham gia góp ý ,có j mong lượng thứ!

Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!